Jednostka:    Language:
Separator tysięcy/znak dziesiętny:
Oprogramowanie do obliczania zużycia powietrza /
wymaganego przepływu powietrza /
kosztów sprężonego powietrza /
redukcji emisji CO₂

Ostrzeżenia

1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.

2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.

3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.

4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.

5. SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.

System jest kompatybilny z przeglądarkami następujących wersji:

• Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.

• Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.

• Safari 14.0 lub nowsze wersje.

• Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.

Version:1.8.03
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.