Jednotka:    Language:
Oddělovač tisíců / desetinná čárka:
Software pro výpočet spotřeby stlačeného vzduchu /
požadovaného průtoku /
cena stlačeného vzduchu /
výpočet emisí CO₂

Opatření

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.

2. Při pužití jakéhokoliv zařízení navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní pokyny", "Upozornění", "Specifické upozornění pro výrobek" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro toto zařízení.

3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.

4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.

5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

• Google Chrome 90.0 nebo vyšší verze.

• Microsoft Edge 91 nebo vyšší verze.

• Safari 14.0 nebo vyšší verze.

• Mozilla Firefox 89.0 nebo vyšší verze.

Version:1.8.05
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.