• Docelowe serie doboru
 • Zestawy przygotowania powietrza
 • AC-D: Filtr + zawór redukcyjny + smarownica

 • AC[]A-D: Filtroreduktor + smarownica

 • AC[]B-D: Filtr + zawór redukcyjny

 • AC[]C-D: Filtr + filtr dokładny + zawór redukcyjny

 • AC[]D-D: Filtroreduktor + filtr dokładny

 • AC-A: Filtr + zawór redukcyjny + smarownica

 • AC[]A-A: Filtroreduktor + smarownica

 • AC[]B-A: Filtr + zawór redukcyjny

 • AC[]C-A: Filtr + filtr dokładny + zawór redukcyjny

 • AC[]D-A: Filtroreduktor + filtr dokładny

 • AC-B: Filtr + zawór redukcyjny + smarownica

 • AC[]A-B: Filtroreduktor + smarownica

 • AC[]B-B: Filtr + zawór redukcyjny

 • AC[]C-B: Filtr + filtr dokładny + zawór redukcyjny

 • AC[]D-B: Filtroreduktor + filtr dokładny

 • ACG-B: Filtr + zawór redukcyjny z wbudowanym manometrem + smarownica

 • ACG[]A-B: Zawór redukcyjny z filtrem z wbudowanym manometrem + smarownica

 • ACG[]B-B: Filtr powietrza + Zawór redukcyjny z wbudowanym manometrem

 • ACG[]C-B: Filtr powietrza + filtr dokładny + zawór redukcyjny z wbudowanym manometrem

 • ACG[]D-B: Zawór redukcyjny z filtrem z wbudowanym manometrem + filtr dokładny


 • Elementy modułowe
 • AR-D: Zawór redukcyjny

 • AR[]M-D:Modułowy zawór redukcyjny o wspólnym zasilaniu Nowe

 • AW-D: Filtroreduktor

 • AWM-D:Filtroreduktor z filtrem dokładnym Nowe

 • AWD-D:Filtroreduktor z filtrem o wysokiej dokładności Nowe

 • AF-D: Filtr

 • AFM-D: Filtr dokładny

 • AFD-D: Filtr wysokiej dokładności

 • AL-D: Smarownica

 • AR-A: Zawór redukcyjny

 • AW-A: Filtroreduktor

 • AF-A: Filtr

 • AFM-A: Filtr dokładny

 • AFD-A: Filtr wysokiej dokładności

 • AL-A: Smarownica

 • AR-B: Zawór redukcyjny

 • AW-B: Filtroreduktor

 • ARG-B: Zawór redukcyjny z wbudowanym manometrem

 • AWG-B: Zawór redukcyjny z filtrem z wbudowanym manometrem

 • Uwaga: z wyjątkiem wykonań specjalnych i parametrów specjalnych
 • Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.
 • Ostrzeżenia
 • 1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
 • 2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
 • 3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • 4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
 • 5. SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.
 • System jest kompatybilny z przeglądarkami następujących wersji:
 • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
 • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
 • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
 • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.
Version:1.6.01