• Serie docelowe
 • AMG: Separator wody

 • AFF: Filtr linii głównej

 • AFF[]D: Filtr linii głównej / cieńszy zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

 • AM: Filtr dokładny

 • AM[]D: Filtr dokładny / cieńszy zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

 • AMD: Filtr wysokiej dokładności

 • AMD[]D: Filtr wysokiej dokładności / cieńszy zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

 • AMH: Filtr wysokiej dokładności z filtrem wstępnym

 • AME: Filtr wysokiej dokładności

 • AMF: Filtr usuwający zapachy

 • Uwaga: z wyjątkiem produktów specjalnych i wymagań specjalnych.
 • Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.
 • Ostrzeżenia
 • 1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
 • 2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
 • 3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • 4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
 • 5. SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.
 • System jest kompatybilny z przeglądarkami następujących wersji:
 • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
 • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
 • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsze wersje.
 • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
 • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
 • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.
Version:1.2.08