Jednotka : Language :
Kontinent : Země :
Software pro výpočet kyvných pohonů
Pro následující řady:

CRB: Kyvný křídlový pohon

CRB.jpg
・ kompaktní těleso s vestavěnou jednotkou pro nastavení úhlu kyvu
a snímaní polohy (velikost: 20, 30, 40)
Celková délka: o 44 % kratší, hmotnost: o 48 % nižší
・ přívod vzduchu, el. připojení a nastavení úhlu na stejné straně pro snadnější montáž
・jednoduché nastavení počáteční a koncové polohy pomocí šroubů pro nastavení úhlu kyvu
(standardní nastavení)
・ úhel kyvu lze snadno zkontrolovat pomocí zkosené polohy hřídele (pouze pro CDRB se snímači polohy)
・ každá z níže uvedených jednotek pro řadu CRB2 může být namontována na
novou řadu CRB

CRB2-Z: Kyvný křídlový pohon

CRB2.jpg
・možnost posunout montážní polohu snímače polohy dle potřeby
・ přímá montáž
・ poloha připojovacího závitu: vyberte připojení ze strany nebo připojení v ose
(pokud je nainstalována jednotka pro snímání polohy a pro nastavení úhlu kyvu, je možné vybrat pouze připojení ze strany)
・ provoz při nízkém tlaku: 0.2 MPa (velikost 10), 0.15 MPa (velikosti 15 až 40)
・ možnost nastavit úhel kyvu dle potřeby
・ se snímačemi polohy (řada CDRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)

CRBU2-Z: Kyvný křídlový pohon, přímá montáž

CRBU2.jpg
・ výchozí polohu je možné volně měnit podle podmínek instalace
・ nízká hmotnost: o 12 % méně
・ lze instalovat přímo 6 různými způsoby
・ možnost nastavit úhel kyvu dle potřeby
・ montážní polohu snímače polohy je možné volně nastavit
・ se snímači polohy (řada CDRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1: Kyvný křídlový pohon

CRB1.jpg
・ možnost montáže kompaktních snímačů polohy (D-M9 □)
・ hlavní části z korozivzdorné oceli (speciální provedení)
・ k dispozici jsou dvě různá umístění připojovacích závitů (ze strany a v ose).
・ montáž: přímá montáž, montáž patkami
・ se snímači polohy (řada CDRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Otočný stůl s křídlovým pohonem

MSUA.jpg
・ kyvný pohon s pastorken a hřebenem, otočný stůl
・ nastavitelný úhel, ± 5 ° v obou koncových polohách (oboustranně: ± 2.5 º)
・ přesnost vychýlení stolu: 0.03 mm nebo méně (MSUA)
・ poloha připojovacího závitu: připojení ze strany nebo v ose
(když je nainstalován snímač polohy, je možné zvolit pouze připojení ze strany)
・ montážní polohu snímače polohy je možné volně nastavit

CRJ: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem, miniaturní provedení

CRJB.jpg
・kompaktní provedení, nízká hmotnost
・montáž z více stran: shora, zdola nebo ze strany
・připojovací závit ze strany nebo v ose.

CRA1-Z: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem

CRA1.jpg
・ kompaktní snímače polohy (typ D-M9 □) lze namontovat ze 2 stran,
snímač polohy lze namontovat z čela.
・ nižší hmotnost až o 14 %
・ se vzduchovým nastavitelným tlumením, snadné nastavení tlumení
・ se snímačemi polohy (řada CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)

CRQ2: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny

CRQ2.jpg
・s tlumením
・s dorazem pro omezení úhlu kyvu
・jednostranná nebo průchozí hřídel
・se snímačemi polohy (řada CDRQ2: CDRQ2)

MSQ: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny

MSQA.jpg
・kyvný pohon s pastorken a hřebenem, otočný stůl
・s dorazem pro omezení úhlu kyvu
・snadné ustavení předmětu na otočný stůl
・s integrovaným nebo externím hydraulickým tlumičem

MSZ: Otočný stůl, 3-polohový

MSZA.jpg
・možnost zastavení ve 3-polohách
・navrženo pro výběr a oddělení obrobků buď doleva, doprava nebo na střed
・lze ovládat jedním ventilem.

CRQ2X: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti

CRQ2X.jpg
・vhodné pro transport předmětů při nižších rychlostech (5 s/90º)
・se snímačemi polohy (řada CDRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti

MSQX.jpg
・vhodné pro transport předmětů při nižších rychlostech (5 s/90º)
・se snímačemi polohy (řada CDRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Kombinovaný lineární a kyvný pohon (pouze část kyvu)

MRQ.jpg
・ kombinovaný lineární a kyvný pohon
・ na lineárním pohonu je možno zvolit provedení s nastavitelným vzduchovým tlumením
・ nastavitelný úhel kyvu.

 

Poznámka: Speciální provedení a produkty nezahrnuty.

Poznámka : V případě požadavku produktu splňujícího RoHS normu, kontaktujte před objednávkou SMC.

Opatření:

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.

2. Při použití jakéhokoliv prvku navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.

3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.

4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.

5. SMC neodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

Google Chrome 77.0 nebo vyšší

Mozilla Firefox 70.0 nebo vyšší

Microsoft Internet Explorer 11.0 nebo vyšší

Microsoft Edge 17 nebo vyšší

Safari 11.0 nebo vyšší

Version:1.7.01